Ark ocaklı ve indüksiyon ocaklı çelikhanelerin ark ocağı, pota ocağı, sürekli döküm tesisi, toz toplama, soğutma suyu sistemleri, ferro alyaj katkı sistemleri ile çubuk ve profil haddehanesi, orta ve yüksek gerilimli transformatörler, kompanzasyon hormanik filtre, haddehane ve inşaat şirketimizin ana konularıdır.

Son zamanlarda, birçok ülkede müşterilerimizle başlatmış olduğumuz işbirliğini devam ettiriyoruz. Yeni iş ortakları bulmak, ürün ve mühendislik hizmetlerimizi onlara götürmek iş geliştirme programımızın bir parçası olmuştur.
Çelik endüstrisinin Türkiye’deki gelişimi diğer bazı şirketlerin yanında şirketimizi de anahtar teslimi projeler yapmaya yöneltmiş, inşaatı da dahil olmak üzere yaptığımız montaj ve devreye alma işleri projenin daha kısa surede tamamlanmasını sağlamıştır.

Alt Ocak: Elektrik ark fırınının alt ocak zarının diğer bileşenleri ile karşılaştırıldığında uzun bir yaşam süresi vardır ve sadece çalışan ocağın aracılığıyla veya büyük su kaçağı sonrası ağır metal penetrasyonu sonra değiştirilir.

Çalışan Ocak: Ç.O.nun aşırı sıcaklıktan sıcaklık döngüsünün ve hurda çarpmasının verdiği hasar ve aşınmaya karşın dayanıklı olması gerekir. Güncel fırın tasarımları yüksek MgO içeren monolitik refrakterlerin yan duvarlara sıkıştırılması ve çevrelemesi ile ocağın korunması hedefine dayanır. Ancak bazı fırınlarda içine yüksek miktarda yanık magnezit tuğla refrakter kullanılmaktadır. Güncel fırın tasarımları yüksek MgO içeren monolitik refrakterlerin yan duvarlara sıkıştırılması ve çevrelemesi ile ocağın korunması hedefine dayanır. Ancak bazı fırınlarda içine yüksek miktarda yanık magnezit tuğla refrakter kullanılmaktadır.

Duvarlar: Duvar kısmında üç önemli zon bulunmaktadır. Sıcak noktalar,cüruf hattı ve kalıntılar. Fırın performansını maksimize etmek için kullanılan malzemelerin son derece kaliteli ve kalın olması esastır. Fırın performansı kristal boyutlarında eriyik magnezya kullanılarak çok üst seviyelere çıkarılabilir. Aynı zamanda grafit miktarının arttırılması da aynı sonucu verecektir.

Çüruf Hattı: Cürufun agresif doğasından ötürü burada aşınma çok olacaktır. Bu bölgede magnezya ve büyük kristal ölçütlü sıvı magnezya tercih edilmektedir.

Cüruf Kapısı ve Yanma Noktaları: Bu kısımlar kapının pervazına bağlı olarak çok kritik değerde oksidasyona maruz kalmaktadır. Metal eklentili magnezya karbür tercih edilir.

Çatı: Çatı çok yüksek derecede su buharına maruz kalır. Ancak çatı için az miktarda magnezya kullanılır. Elektrotların arasında bulunan Delta bölgesi çok yüksek termal şok ve aşınmaya maruz kalır. Yüksek miktarda alümina kullanılması tavsiye edilir.