Mrt Endüstri; Uluslararası Standartlar ve İlkeleri esas alarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışını en üst düzeyde geçekleştirmektedir. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında;

Kalite Kontrol Esaslı Standart Sınıfında Yapısal Çelik Uygulamaları Yapmak.

Müşteri tatmin ve isteği doğrultusunda standartlara uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek.

Maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile çelik sektöründe lider kuruluşlar arasında yer almak.

Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim programları düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamak

Yaşadığımız çevreyi kirletmemek, kaynak kullanımını en aza indirmek, prosesleri minimum enerji tüketimi sağlayacak şekilde geliştirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde ‘Sağlığını Koru, İşini Koru, Geleceğini Koru’ sloganı ile ‘SIFIR KAZA’ hedefimizi bilinçlere yerleştirmek.

Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak politikamızdır.